Sundown. Etching, aquatint, 12x17cm, 1983
Закат. Офорт, акватинта