Portrait of C. Slania, etching, 9x6cm, 2018
Портрет Ч. Слани, офорт