Bestiarius apocalypsi (winter). Etching, dry point, mezzotint, 17x14cm, 2003
Бестиарий Апокалипсиса (зима). Офорт, сухая игла, меццотинто