Bestiarius apocalypsi (summer). Etching, dry point, mezzotint, 17x14cm, 2004
Бестиарий Апокалипсиса (лето). Офорт, сухая игла, меццотинто