Bestiarius apocalypsi (spring). Etching, dry point, mezzotint, 17x14cm, 2005
Бестиарий Апокалипсиса (весна). Офорт, сухая игла, меццотинто